Samarbeidspartnere

Byfolk inviterer og samarbeider først og fremst med og blant gårdeiere i Oslo Sentrum som er medlem i Byfolk. Vi fremmer hver enkelt gårdeierinteresse i nær dialog med medlemmer og ift offentlige myndigheter i Oslo. Utover dette jobber Byfolk ofte frem interessesaker i samarbeid med andre organisasjoner til det beste for næringslivet og bylivet i sentru.