Oslo Statistikk

Byfolk samler statistisk og har samarbeidspartnere som har oppdatert statistisk. Denne statistikken gis til medlemmer som ønsker det slik at gårdeierne kan vite essensiell statistisk som grunnlag for økonomisk drift og utvikling av sine bygårder i Oslo sentrum.

Oslospeilet

Oslospeilet utgis av Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering. Det utkommer med 6 utgaver pr. år. Artiklene i Oslo-Speilet er basert på nylig publi...
Les mer

Oslostudiet

Dette er grundige årlige studier, som utføres og informeres av Eiendomsspar AS. Undersøkelsene viser tilbuds- og efterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum. Hovedvekten legges på tilbuds...
Les mer