Oslostudiet

Dette er grundige årlige studier, som utføres og informeres av Eiendomsspar AS. Undersøkelsene viser tilbuds- og efterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

Hovedvekten legges på tilbudssiden, ved identifisering av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering ift eksisterende eiendomsmasse for de enkelte geografiske del-områder.

Både fremleiearealer og øvrige ledige arealer er inkludert i ledighetstallene.