Oslo Statistikk

Oslospeilet

Oslospeilet utgis av Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering. Det utkommer med 6 utgaver pr. år. Artiklene i Oslo-Speilet er basert på nylig publi...

Les mer

Oslostudiet

Dette er grundige årlige studier, som utføres og informeres av Eiendomsspar AS. Undersøkelsene viser tilbuds- og efterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum. Hovedvekten legges på tilbuds...

Les mer