Offentlige etater

I tillegg til de politiske myndigheter, har både sentrale og lokale politiske myndigheter sine ulike etater med hver sine ansvarsområder med forvaltningsmyndighet. På denne siden finner du direkte linker til Vegvesenet og politiet, samt alle kommunens ulike etater. Byfolk har god kontakt med de offentlige etatene, for å skape godt samarbeid i byen til det beste for gårdeierne og for Oslo Sentrum.

Kommunale etater:


Etatenes postjournal (kan hentes på de enkelte etatenes sider)