En interesseforening for gårdeiere med eiendommer i Oslo sentrum!

Byfolk Medlemmene

 • Byfolk representerer gårdeierne i Oslo Sentrum
 • Byfolk er organisert som interesseforening
 • Over 80 % av alle bygårdene er organisert i Byfolk
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo Sentrum innenfor Ring 1
 • Foreningen favner alle gårdeiere, både store og små

Byfolk formålsparagraf

 • Byfolk skal fremme gårdeiernes interesser i Oslo Sentrum, primært ved kontakt med offentlige og private instanser
 • Byfolk skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Oslo Sentrum
 • Byfolk skal gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt område for næring/handel/fritid
 • Byfolk skal også kunne engasjere seg for å få gjennomført forskjønnende og byfornyende tiltak i Oslo Sentrum
 • Medlemmene står samlet om foreningens formålsparagraf

Byfolk Medlemsfordeler:

 • Levende Oslo Sentrum
 • Bilfritt Byliv Oslo Sentrum
 • Opprusting av Sentrum
 • Konkrete sentrumstiltak
 • Iverksette prosjekter
 • Talerør for gårdeiere
 • Nyheter og internettside
 • Politiske prosesser
 • Offentlige etater
 • Samhold og kontaktnett
 • Din storebror i byen