INTERESSEorganisasjon FOR gårdeiere
med eiendommer i Oslo sentrum

                MeDLEMMENE

 • Interesseorganisasjon for eiendomsselskaper
 • Eiendomsaktører med bygårder i Oslo Sentrum
 • Private og statlige eiendomsselskaper
 • Byfolk er en inkluderende organisasjon som favner alle gårdeiere, både store og små
 • Deltakelse med over 80 % av alle bygårdene
 • Representerer ca 1.000 eiendommer
 • Portefølje: 3 millioner m2 næringseiendom
 • Norges største eiendomsaktører er med,
  de mellomstore eiendomsselskapene
  er med, og de som eier èn bygård er med
 • Medlemsarenaer:
  - Levende Oslo Sentrum
  - Bilfritt Byliv Oslo Sentrum
  - Konkrete OPS prosjekter

    formålsparagrafEN

 • Byfolk er en organisasjon for gårdeiere
  med eiendomsinteresser i Hovedstaden
 • Byfolk skal fremme gårdeiernes interesser
  i Oslo Sentrum, primært gjennom kontakt og samarbeid med offentlige og private instanser
 • Byfolk skal være en aktiv pådriver for å øke
  den positive aktiviteten i Oslo Sentrum
 • Byfolk skal gjøre Oslo Sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt område for næring/handel/fritid
 • Byfolk skal også kunne engasjere seg for å få gjennomført forskjønnende og byfornyende tiltak i Oslo Sentrum
 • Medlemmene samarbeider og står samlet
  om formålsparagrafen. Byfolk samarbeider løsningsorientert og resultatorientert      gjennom prosjektorientert tilnærming

    Arbeidsoppgavene

 • Pådriver og premissleverandør for eiendomsbransjen og enkeltaktører
 • Politisk lobby og samarbeid
 • Lokale og sentrale beslutningsprosesser
 • Deputasjon og høringsuttalelser
 • Prosjektsamarbeid med offentlige myndigheter
 • Offentlig privat samarbeid. Prosjektorientert
 • Rådgivning og samarbeid med eiendomsaktører
 • Byfolks innsatsområder :
  Byutvikling. Områdeutvikling.
  Byromsutvikling. Næringsutvikling. Gateopprusting. Eiendomsdrift. Eiendomsutvikling. Eiendomsforvaltning. Politisk kontakt. Myndighetskontakt.
  Mediekontakt. Samarbeidsorientert.
  Konkrete tiltak. Iverksette prosjekter.