Oslo Statistikk

Byfolk samler statistisk og har samarbeidspartnere som har oppdatert statistisk. Denne statistikken gis til medlemmer som ønsker det slik at gårdeierne kan vite essensiell statistisk som grunnlag for økonomisk drift og utvikling av sine bygårder i Oslo sentrum.