Byfolk Medlemmene
Byfolk er en interesseforening for gårdeiere, med eiendommer i Oslosentrum. Vi har medlemmer med geografisk beliggenhet innenfor Ring 1. Foreningen favner alle gårdeiere, både store og små. Vi har medlemmer som eier store eiendomsmasser, vi har mellomstore gårdeiere som medlemmer og vi har medlemmer
som eier en bygård i Sentrum.

Medlemmene har alle en ting felles;
- Nemlig å stå samlet om Byfolks mål for å gjøre bykjernen mer attraktiv.

Byfolk ser behovet for å effektivisere og forbedre kommunikasjonen med samarbeidspartnere og medlemmer.
På denne siden legger vi ut ny informasjon og samler viktige dokumenter som kan forenkle hverdagen vår. Besøk sidene jevnlig, og hold deg oppdatert.
Byfolk Medlemsfordeler:
  • Politiske prosesser
  • Offentlige etater
  • Opprusting av Sentrum
  • Konkrete sentrumstiltak
  • Iverksette prosjekter
  • Talerør for gårdeiere
  • Nyheter og internettside
  • Løpende oppdateringer
  • Samhold og kontaktnett
  • Din storebror i byen